Często zadawane pytania

 1. Czym jest projekt Cyfrowi Wędrowcy?

Wykluczenie cyfrowe stanowi poważny problem w całej Europie. Z badań Unii Europejskiej wynika, że niemal połowa (44%) mieszkańców naszego kontynentu nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych. Grupy, których najbardziej dotyczy ten problem, to: mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby o niskich dochodach, osoby starsze, migranci i uchodźcy oraz – w mniejszym stopniu – osoby przedwcześnie kończące edukację.

 

Coraz więcej codziennych czynności wykonujemy online. W ten sposób składamy zeznania podatkowe i wnioski o świadczenia socjalne, ubiegamy się o pracę, korzystamy z bankowości elektronicznej czy kupujemy bilety na podróż. Osoby, które nie potrafią wykonać takich zadań, bo nie posiadają niezbędnych umiejętności, są zagrożone społecznym wykluczeniem.

 

Takim osobom pomagają biblioteki. 65 000 bibliotek, odwiedzanych każdego roku przez ponad 100 milionów Europejczyków, dostosowało swoją ofertę do wyzwań cyfrowego świata, oferując użytkownikom bezpłatny dostęp do komputerów i internetu, a także wspierając ich w rozwoju umiejętności.

 

W projekcie „Digital Travellers” zaprosiliśmy do współpracy tę wyjątkową sieć instytucji. Z ich pomocą chcemy pójść o krok dalej i pokazać, poprzez działania pilotażowe prowadzone na szeroką skalę, jak można usprawnić edukację cyfrową osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uczynić ją bardziej skuteczną i racjonalną kosztowo. W tym celu wykorzystujemy metodologię „train-the-trainer” (przygotowanie metodyczne bibliotekarek i bibliotekarzy), wymianę dobrych praktyk oraz dzielenie się zasobami edukacyjnymi dostępnymi w krajach realizujących projekt.

 

Osiemdziesiąt osób – bibliotekarek i bibliotekarzy z czterech krajów: Belgii, Finlandii, Holandii i Polski – zostanie przeszkolonych, otrzyma dostęp do wybranych i sprawdzonych zasobów edukacyjnych, i poprowadzi warsztaty z zakresu edukacji cyfrowej dla grup zagrożonych wykluczeniem lub pozostających w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby starsze, bezrobotne czy osoby przedwcześnie kończące edukację.

 

Przed warsztatami i po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone testy sprawdzające umiejętności cyfrowe uczestników warsztatów, tak aby można było zweryfikować skuteczność przyjętej metodologii i wyciągnąć przydatne wnioski. Upowszechnimy wyniki ewaluacji oraz opis metodologii. Wykorzystane zasoby i materiały pomocnicze zostaną udostępnione jak największej liczbie bibliotekarek i bibliotekarzy za pośrednictwem bazy zasobów „Cyfrowych Wędrowców” online.

 

Chcemy dalej rozwijać projekt „Digital Travellers” i w ten sposób wspierać polityki oraz strategie zapobiegania społecznemu i cyfrowemu wykluczeniu w Europie. Dlatego będziemy docierać do interesariuszy i decydentów działających w obszarze edukacji pozaformalnej na różnych szczeblach (krajowych i europejskim) poprzez konferencje krajowe oraz wydarzenie Generation Code odbywające się co roku w Brukseli.

 

 

 1. Jak poruszać się po bazie zasobów Cyfrowych Wędrowców?

Zasoby są podzielone na sześć obszarów kompetencji: obsługa komputera i innych urządzeń, informacja i umiejętność korzystania z danych, komunikacja i współpraca, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów. Dział „Biblioteka” oferuje narzędzia filtrowania, dzięki którym szybko znajdziesz zasoby odpowiadające Twoim potrzebom. Możesz również wyszukiwać według słów kluczowych wpisując je w wyszukiwarce dostępnej w górnym panelu ekranu.

 

 1. Czym jest Rama kompetencji cyfrowych dla obywateli (DigComp 2.1)?

Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli oferuje narzędzia do poprawy kompetencji cyfrowych obywateli, opracowane przez Dział Kapitału Ludzkiego i Zatrudnienia w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. (Rama kompetencji cyfrowych dla obywateli – Komisja Europejska – Centrum Badawcze Komisji Europejskiej)

Baza zasobów odpowiada sześciu obszarom kompetencji (przy czym pięć z nich pochodzi z DigComp) i ośmiu poziomom zaawansowania.

 

Obszary kompetencji:

 • Obsługa komputera i innych urządzeń
 • Informacja i umiejętność korzystania z danych
 • Komunikacja i współpraca
 • Tworzenie treści cyfrowych
 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów

 

Poziomy

1-2 podstawowy

3-4 średniozaawansowany

5-6 zaawansowany

7-8 wysoko specjalizowany

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

 

 1. Czy będę otrzymywać wiadomości mailowe, jeśli się zarejestruję na stronie?

Twoje dane kontaktowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Czasami możemy wysyłać użytkownikom bazy powiadomienia. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zaznacz odpowiednie pole na stronie „Utwórz moje konto”.

 

 1. Kto może zarejestrować się w bazie zasobów?

Każda zainteresowana osoba może utworzyć konto i uzyskać dostęp do biblioteki zasobów. Podczas tworzenia konta osoba rejestrująca się zostanie poproszona o informację, jaki jest jej zawód (lub rola) i na jakim poziomie chciałaby korzystać z zasobów.

 

 1. Jak znaleźć zasoby, które odpowiadają moim potrzebom?

Istnieją różne sposoby wyszukiwania zasobów odpowiadających Twoim potrzebom. Możesz skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie głównej, przeglądać bibliotekę za pomocą kategorii i podkategorii DigComp lub dostosować wyszukiwanie w 6 kategoriach za pomocą filtrowania.

 

 1. Dlaczego niektóre zasoby są w języku angielskim, a inne w innych językach?

W pracach grupy roboczej tworzącej bazę zasobów uczestniczyły zespoły z pięciu krajów: Belgii, Finlandii, Francji, Holandii i Polski. Każdy kraj udostępnił swoje zasoby we własnym narodowym języku. Ponadto część zasobów została przetłumaczona na język angielski, aby ułatwić korzystanie z nich użytkownikom z innych krajów. Wszystkie opisy, niezależnie od języka, w którym został stworzony dany materiał, zawierają streszczenie w języku angielskim. Sukcesywnie będziemy dodawać więcej przetłumaczonych zasobów.

 

 1. Czy korzystanie/pobieranie zasobów jest bezpłatne?

W zdecydowanej większości z dostępnych w bazie zasobów można korzystać bezpłatnie. Jeśli istnieją jakieś ograniczenia, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie zasobu, w sekcji „Prawa autorskie”.

 

W przypadku innych pytań, prosimy o kontakt z osobą do kontaktu w Twoim kraju – możesz to zrobić za pomocą tego formularza.