Poprawna obsługa urządzeń cyfrowych przy wykonywaniu podstawowych czynności

0.1 Obsługa komputera

Uruchamianie komputera, używanie przycisków komputera i podstawowego interfejsu użytkownika.

0.2 Obsługa tabletu

Uruchamianie tabletu, używanie przycisków/ikon tabletu i głównego interfejsu użytkownika.

0.3 Obsługa smartfona

Uruchamianie smartfonu, obsługiwanie jego przycisków/ikon i obsługiwanie podstawowego interfejsu użytkownika.

0.4 Obsługa urządzeń peryferyjnych

Uruchamianie urządzeń peryferyjnych (drukarki, kamery internetowej, skanera, rzutnika, zewnętrznych napędów, kart itp.), obsługiwanie przycisków urządzeń peryferyjnych i podstawowego interfejsu użytkownika.

Najczęściej oglądane zasoby

Nowe zasoby