Biblioteka zasobów Cyfrowych Wędrowców

Kim są Cyfrowi Wędrowcy?

Cyfrowi Wędrowcy (Digital Travellers) to projekt mający na celu wspieranie włączenia cyfrowego osób, którym niewystarczające umiejętnosci cyfrowe lub brak takich umiejętności utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym.

 

Według badań Komisji Europejskiej blisko połowa mieszkańców Europy (44%) nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Jednocześnie przewiduje się, że takie umiejętności będą wymagane w niedługim czasie od osób ubiegających się o miejsca pracy w około 90% zawodów. Nasze społeczeństwa ucyfrawiają się coraz bardziej, a podstawowe umiejętności cyfrowe są niezbędne do wykonywania codziennych zadań, takich jak bankowość elektroniczna, opłacanie rachunków, składanie zeznań podatkowych czy korzystanie z różnych usług publicznych.

 

Celem nadrzędnym projektu „Digital Travellers” jest zwiększenie umiejętności cyfrowych jak największej liczby osób. Drugim celem jest zademonstrowanie, za pomocą pilotażowych działań, w jaki sposób można usprawnić edukację cyfrową, racjonalnie wykorzystując środki finansowe, metodologię „train-the-trainer” oraz podejście oddolne, czyli doświadczenia bibliotekarek i bibliotekarzy w pracy z osobami zagrożonymi społecznym wykluczeniem.

 

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://www.digitaltravellers.org/ 

Wybierz język :
www
pl
fr
fi
nl