Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach oraz wyrażanie siebie za pomocą środków cyfrowych

3.1 Opracowywanie treści cyfrowych

Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach.
Wyrażanie siebie za pomocą środków cyfrowych.

3.2 Integracja i ponowne opracowywanie treści cyfrowych

Modyfikowanie, udoskonalanie, ulepszanie i integrowanie informacji i treści z istniejącym zasobem wiedzy. Tworzenie nowych, oryginalnych i adekwatnych treści i źródeł wiedzy.

3.3 Prawa autorskie i licencje

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje mają zastosowanie do danych, informacji cyfrowych i treści

3.4 Programowanie

Planowanie i opracowwywanie sekwencji zrozumiałych instrukcji dla systemu komputerowego, rozwiązywanie danego problemu lub wykonywanie określonego zadania.