Ochrona urządzeń i treści cyfrowych oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowisku cyfrowym. Znajomość środków bezpieczeństwa i ochrony z uwzględnieniem skuteczności ich działania oraz poszanowania prywatności użytkownika.

4.1 Ochrona urządzeń

Ochrona urządzeń i treści cyfrowych, rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowiskach cyfrowych.
Wiedza o środkach bezpieczeństwa i ochrony z uwzględnieniem ich skuteczności i poszanowania prywatności użytkownika.

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

Rozumienie sposobów wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, umiejętność chronienia siebie i innych przed zagrożeniami; rozumienie stosowania w usługach cyfrowych „Polityki prywatności” w celu informowania użytkowników o sposobach wykorzystywania zbieranych danych osobowych.

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

Umiejętność unikania zagrożeń zdrowia i fizycznego oraz psychicznego dobrostanu podczas korzystania z technologii cyfrowych.
Umiejętność ochrony siebie i innych przed możliwymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. cyberprzemocą) oraz znajomość technologii cyfrowych wspierających integrację społeczną i prospołeczne zachowania.

4.4 Ochrona środowiska

Świadomość wpływu technologii cyfrowych i korzystania z nich na środowisko