Baza > Bezpieczeństwo > 4.4 Ochrona środowiska
Świadomość wpływu technologii cyfrowych i korzystania z nich na środowisko