Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania ze środowiska cyfrowego oraz ich rozwiązywanie (zarówno drobnych, jak i bardziej złożonych problemów)

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania z informacji w środowisku cyfrowym oraz ich rozwiązywanie (od drobnych do bardziej złożonych problemów)

5.2 Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologiczne

Ocena potrzeb oraz identyfikacja, ocena, wybór i wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz możliwych odpowiedzi technologicznych oraz ich zastosowanie.
Dostosowywanie i personaliowanie środowiska cyfrowego do indywidualnych potrzeb (np. związanych z dostępnością treści)

5.3 Kreatywne wykorzystywanie technologii cyfrowych

Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy oraz wprowadzania innowacji w procesach i produktach.
Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w procesy poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązania problemów koncepcyjnych oraz sytuacji problemowych w środowisku cyfrowym

5.4 Identyfikowanie braków we własnych kompetencjach cyfrowych

Rozumienie, które kompetencje cyfrowe należy ulepszyć lub rozwinąć.
Wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych;
i poszukiwanie możliwości samorozwoju.
Bycie na bieżąco z postępem cyfrowym.