Baza > Rozwiązywanie problemów > 5.3 Kreatywne wykorzystywanie technologii cyfrowych
Korzystanie z narzędzi i technologii cyfrowych w celu tworzenia wiedzy oraz wprowadzania innowacji w procesach i produktach. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w procesy poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązania problemów koncepcyjnych oraz sytuacji problemowych w środowisku cyfrowym