Interakcje za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście.

2.1 Interakcja za pośrednictwem technologii cyfrowych

Interakcja za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście.

2.2 Udostępnianie treści za pośrednictwem technologii cyfrowych

Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych za pośrednictwem technologii cyfrowych, działanie w charakterze pośrednika; wiedza o zasadach cytowania i poszanowania praw autorskich.

2.3 Angażowanie się w sprawy obywatelskie za pomocą technologii cyfrowych

Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez korzystanie z publicznych i prywatnych usług cyfrowych;
poszukiwanie możliwości działania i partycypacji obywatelskiej poprzez technologie cyfrowe.

2.4 Współpraca za pośrednictwem technologii cyfrowych

Wykorzystywanie narzędzi i technologii cyfrowych do współpracy oraz wspólnego organizowania i tworzenia danych, zasobów i wiedzy.

2.5 Netykieta

Świadomość norm behawioralnych i know-how podczas korzystania z technologii cyfrowych oraz interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi. Ochrona własnej reputacji i radzenie sobie z danymi, które wytwarza się za pomocą cyfrowych narzędzi, środowisk i usług.