Baza > Komunikacja i współpraca > 2.5 Netykieta
Świadomość norm behawioralnych i know-how podczas korzystania z technologii cyfrowych oraz interakcji w środowisku cyfrowym. Dostosowywanie strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowisku cyfrowym.