Zasady korzystania

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI Bazy Zasobów Digital Travellers

 

Obowiązuje od: 01.12.2020r.

Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2020r.

 

Dostęp i korzystanie z Bazy Zasobów Digital Travellers, dostępnej pod adresem www.digitaltravellers.org, pl.digitaltravellers.org i wszystkich powiązanych witryn Bazy Zasobów Digital Travellers (zwanej dalej „Bazą Zasobów Digital Travellers” lub „platformą”), które zostały udostępnione w lokalnych językach partnerów projektu Digital Travellers, podlega niniejszym warunkom użytkowania. Każdy, kto uzyskuje dostęp do Bazy Zasobów Digital Travellers (dalej „Użytkownik” lub „Ty”), wyraża zgodę na zawarte tu zasady i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych warunków. Żeby korzystać z zabezpieczonych zasobów platformy należy dokonać rejestracji. Jeśli nie zaakceptujesz tych warunków w całości, nie będziesz mieć dostępu do zabezpieczonych obszarów Bazy Zasobów Digital Travellers.

 

Digital Travellers zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszych warunków korzystania z platformy. Zaktualizowane warunki wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na platformie, w związku z czym trzeba regularnie przeglądać niniejsze warunki, aby pozostać na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

 

Prawa autorskie

 

Treści zawarte w Bazie Zasobów Digital Travellers są chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do każdego udostępnionego zasobu są wyraźnie oznaczone. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie zasobów zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami w zakresie prawa autorskiego. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o odpowiednie uprawnienia lub dalsze informacje bezpośrednio do autora.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Digital Travellers dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje w Bazie Zasobów Digital Travellers były prawidłowe i precyzyjne. Jednak materiały zawarte w Bazie Zasobów Digital Travellers służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Jego celem nie jest dostarczanie wyczerpujących informacji ani wskazówek na temat omawianych zagadnień.

Korzystając z Bazy Zasobów Digital Travellers, przyjmujesz pełną odpowiedzialność za korzystanie z materiałów i informacji w niej zawartych .Digital Travellers nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek , szkody lub koszty poniesione w związku z  korzystaniem z bazy.

 

Baza Zasobów Digital Travellers umożliwia udostępnianie na platformie  zasobów i treści, które mogą zawierać porady, opinie i oświadczenia różnych autorów i dostawców treści. Digital Travelers nie nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność takich porad, opinii lub oświadczeń. Użytkownicy  korzystają z dostępnych informacji na własne ryzyko. Digital Travellers nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność lub błąd jakichkolwiek treści w bazie, ani za jakiekolwiek szkody mogące powstać w związku ze stosowaniem się do porad.

 

W Bazie Zasobów Digital Travellers mogą znajdować się łącza do innych witryn internetowych i zasobów podmiotów trzecich. Są one podane wyłącznie w celach informacyjnych. Digital Travellers jedynie umożliwia w ten sposób przejście na stronę należącą do ww. podmiotów trzecich. .,. Digital Travellers nie ma kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosi za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek szkody mogące powstać w związku ze stosowaniem się do porad tam zawartych. Na stronach osób trzecich obowiązują zasady wskazane przez te podmioty.

.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poprawne działanie platformy minimalizowanie występowania błędów technicznych czy usterek w Bazie Zasobów. Digital Travellers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę danych z systemu komputerowego, sieci lub serwera, które wynikają z korzystania z Bazy Zasobów Digital Travellers.

 

Dostęp do zabezpieczonych obszarów platformy i ochrona danych

 

Rejestrując się w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonych obszarów Bazy Zasobów Digital Travellers, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Digital Travellers Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 

Digital Travellers zastrzegają sobie prawo do zablokowania dostępu do zabezpieczonych obszarów Bazy Zasobów Digital Travellers, jeśli korzystanie z platformy zostanie uznane za szkodliwe dla Bazy Zasobów Digital Travellers i / lub innych Użytkowników.

 

Baza Zasobów Digital Travellers oraz zawarte w niej zasoby i treści nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystywane do celów religijnych lub politycznych ani wykorzystywane w sposób, który może zaszkodzić beneficjentom i zainteresowanym stronom. Przykłady szkodliwego użycia mogą obejmować między innymi propagowanie nierówności płci lub rasy, propagowanie jakiejkolwiek formy nietolerancji religijnej, terroryzmu, pracy dzieci lub wspieranie antydemokratycznych reżimów, idei lub osób.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja prawna

 

Niniejsze warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim.

 

W przypadku sporu wynikłego lub związanego z korzystaniem z Bazy Zasobów Digital Travellers, wszystkie Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli Strony nie osiągną polubownego porozumienia w ciągu trzydziestu (30) dni od ich pierwszego spotkania w celu rozwiązania sporu, każda ze Stron może wnieść sprawę bezpośrednio do właściwego sądu. Każda ze stron zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania podlegają jurysdykcji sądów w Paryżu (Francja).

 

W przypadku sporu Użytkownicy zgadzają się zaprzestać używania, bezpośrednio lub pośrednio nazwy „Digital Travellers”.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Digital Travellers zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych dostarczanych przez osoby, które korzystają z zasobów na www.digitaltravellers.org i pl.digitaltravellers.org i mają do nich dostęp.

 

Korzystanie z Bazy Zasobów Digital Travellers podlega niniejszej Polityce prywatności. Korzystając z Bazy Zasobów Digital Travellers, wyrażasz zgodę na warunki.

 

Gromadzenie danych osobowych

 

Gromadzenie danych osobowych poprzez Bazę Zasobów Digital Travellers przebiega zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją projektu Digital Travellers in Europe

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission, Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, Belgium).

 

Digital Travellers gromadzi Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, aby umożliwić Ci założenie konta w Bazie Zasobów Digital Travellers. Konto jest wymagane, aby uzyskać dostęp do zasobów przechowywanych w bazie danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO.

 

Digital Travellers może również kontaktować się z Tobą
w sprawie aktualizacji i informacji związanych z platformą. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, możesz zrezygnować z tej opcji na stronie „Utwórz  konto”.

 

Digital Travellers używają również Google Analytics do monitorowania ruchu w Bazie Zasobów Digital Travellers w celach statystycznych. Jednak wszystkie informacje otrzymane za pośrednictwem Google Analytics są anonimowe, a Google Analytics nie ma dostępu do Twoich danych osobowych, które są oddzielnie przechowywane na stronie internetowej Bazy Zasobów Digital Travellers.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 

Digital Travellers nie będą przekazywać  ani rozpowszechniać Twoich danych osobowych  osobom trzecim, chyba że zostanie zobowiązanym przez organy państwowe  na podstawie obowiązującego prawa lub za Twoją wyraźną zgodą.

 

Dostęp do Twoich danych mogą mieć tylko podwykonawcy Digital Travellers którzy wspierają Digital Travellers w prawidłowym wywiązywaniu się z dostarczanej usługi tj.: administratorzy Baz Zasobów Digital Travellers czy  podmioty będący twórcami witryn internetowych, z których korzystają Digital Travellers. W razie powierzenia danych do przetwarzania lub udostępnienia, Digital Travellers zobowiąże te podmioty do przetwarzania danych z zastosowaniem najwyższej staranności oraz zasad bezpieczeństwa.

 

Ciasteczka

 

Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane do komputerów użytkowników w celu gromadzenia i „zapamiętywania” standardowych informacji dziennika internetowego przechwyconych podczas sesji przeglądania.

 

Digital Travellers nie używają śledzących plików cookie w Bazie Zasobów Digital Travellers.

 

Ochrona danych

 

Digital Travelers podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed utratą, uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem.

 

Modyfikowanie / usuwanie danych osobowych

 

Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Digital Travellers, a jeśli to konieczne, zażądać ich poprawienia lub usunięcia. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z Digital Travellers pod następującym adresem: cyfrowi@frsi.org.pl.

Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

 

Digital Travellers przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak długo utrzymujesz konto w Bazie Zasobów Digital Travellers. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z: cyfrowi@frsi.org.pl. Twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku o usunięcie. Po usunięciu konta Twoje dane osobowe nie będą już przechowywane przez Digital Travellers.

 

Powiadomienie o zmianach

 

Digital Travellers zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania z Bazy Zasobów Digital Travellers według własnego uznania. Zaktualizowane warunki zostaną przesłane na tę stronę internetową i zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie niniejszych warunków, aby mieć  świadomość wszelkich zmian, które mogą dotyczyć Użytkownika.

 

Kontakt

 

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania / Polityki prywatności możesz skontaktować się z Digital Travellers pod adresem: cyfrowi@frsi.org.pl