Baza > Komunikacja i współpraca > 2.3 Angażowanie się w sprawy obywatelskie za pomocą technologii cyfrowych
Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez korzystanie z publicznych i prywatnych usług cyfrowych; poszukiwanie możliwości działania i partycypacji obywatelskiej poprzez technologie cyfrowe.