Warsztat o debacie wokół wolności słowa i szacunku w internecie.

Potencjalni odbiorcy
Wszystkie grupy
Grupa wiekowa
Dorośli, Nastolatkowie, Osoby starsze
Poziom zaawansowania i
Poziom 2
Format
Scenariusz
Prawa autorskie i
Creative Commons (BY-SA)
Język
angielski, francuski, polski , angielski, Français

Cel główny

Podnoszenie świadomości

Czas potrzebny osobom prowadzącym na przygotowanie się do zajęć

mniej niż 1 godzina

Obszar kompetencji

2 - Komunikacja i współpraca

Czas potrzebny na zapoznanie się z materiałem

0-1 godz.

Materiał dodatkowy

papier-coś do pisania-tablica-taśma klejąca-plastelina mocująca

Materiały oryginalnie utworzone przez

francuski
Przebieg warsztatu

Wstęp

Celem warsztatu jest zaproponowanie uczestnikom dyskusji wolności słowa i wzajemnego szanowania się w internecie. Chodząca debata na temat tego co możemy a czego nie możemy powiedzieć online  a następnie szerzej o wolności słowa i prawie, które ją wspiera.

Chodząca debata

Zacznij od chodzącej debaty, aby zastanowić się, co można powiedzieć, a czego nie w Internecie. Pomoże to ustalić podstawowe zasady i poznać poziom wiedzy uczestników. Wydrukuj poniższe materiały, wytnij wypowiedzi i umieść je w kapeluszu / pudełku / pojemniku, z którego zostaną losowo wyciągnięte i odczytane na głos reszcie grupy. Wtedy może się rozpocząć debata.

Co to jest chodząca debata?

To debata, w której uczestnicy odegrają fizyczną rolę. Będą się poruszać w zależności od odpowiedzi na dane oświadczenie (zgoda / neutralność / brak zgody). Na przykład, aby odpowiedzieć „tak”, mogą zrobić krok naprzód. Aby uzyskać neutralną reakcję, mogliby pozostać tam, gdzie są, a w przypadku braku zgody krok wstecz. Proste, prawda? Przed zadeklarowaniem stanowiska i podczas gdy uczestnicy wypowiadają się poprzez ruch, nie powinni rozmawiać, aby nie wpływać na siebie nawzajem. Po podjęciu decyzji poproś uczestników o wyrażenie opinii na zadane pytanie, wyjaśnienie, dlaczego podjęli taka a nie inną decyzję.

 

Wskazówki dla prowadzącego: Poniższe stwierdzenia są przykładami przetestowanymi przez naszych moderatorów. Dlatego wiemy, że są one dobrymi przykładami zachęcającymi do debaty. Nie powinno to powstrzymywać Cię przed wymyślaniem własnych pomysłów! Radzimy jednak wybrać stwierdzenia, na które nie ma jasnej odpowiedzi (aby zachęcić do debaty), a zwłaszcza przetestować je wcześniej (z kolegami, przyjaciółmi, rodziną), aby upewnić się, że dobrze sprawdzają się w tego rodzaju aktywnościach.

 

Tak wyglądają karty, są załączone w pliku PDF

Definicja wolności słowa i granice wolności słowa

W drugiej części warsztatu skup się na definicji wolności słowa. Każde państwo narodowe będzie miało swoje własne definicje, ale na potrzeby tych warsztatów weźmiemy definicję z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Artykuł 19 Powszechnej Deklaracji praw Człowieka.

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania
niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów
wszelkimi środkami, bez względu na granice.

Zapytaj uczestników, czy rozumieją definicję. Wyjaśnij, że ta definicja pochodzi z Deklaracji Praw Człowieka ONZ, która, choć stanowi część tego, co określa się jako prawo międzynarodowe, nie jest prawnie wiążąca. Deklaracja zawiera 30 artykułów przyznających prawa każdej osobie, w tym prawo do schronienia, obywatelstwa, niepodlegania torturom i wolności wypowiedzi. Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii. Wyjaśnij, że w wielu krajach wolność wypowiedzi jest ograniczona. Podamy tutaj przykład Francji, ale możesz to zmienić dla kraju, w którym prowadzisz warsztaty. Te 4 ograniczenia wolności słowa są określone w konstytucji Francji:

  • Ograniczenie 1 – Naruszanie prywatności lub wykorzystywanie wizerunku innej osoby bez jej zgody.
  • Ograniczenie 2 – wyrażanie opinii, które: nawołują do nienawiści rasowej, religijnej lub etnicznej, propagują negacjonizm, zbrodnie wojenne lub terroryzm, dyskryminują ze względu na orientację seksualną lub niepełnosprawność, lub zachęcają do używania nielegalnych narkotyków.
  • Ograniczenie 3 – Zniesławianie – wyrażanie opinii, które naruszają godność
  • Ograniczenie 4 – Używanie obraźliwego języka,  definiowane jako skandaliczne lub pogardliwe oświadczenia nieoparte na faktach.

Aby zastosować te zasady w praktyce, podziel uczestników na cztery grupy i przypisz każdej z nich jedno z czterech wymienionych powyżej ograniczeń. Będzie zatem:

grupa „prywatność i prawo do wizerunku”
grupa „niedozwolonych wypowiedzi”
grupa „zniesławiających wypowiedzi”
grupa „obraźliwych wypowiedzi”

Wydrukuj niżej podane przykładowe wypowiedzi i umieść je na środku stołu. Każda karteczka zawiera wypowiedź lub przykład odpowiadający jednemu lub kilku ograniczeniom. Każda grupa musi wybrać przykłady, które dotyczą przydzielonego jej ograniczenia. Mogą oczywiście zastanawiać się wszyscy razem! Na zakończenie warsztatów każda grupa powinna głośno przedstawić stwierdzenia dotyczące przypisanych im ograniczeń i wyjaśnić dlaczego zostały wybrane do danej grupy.

Karty są załączone w pliku PDF:

 

Wariant

Zamiast organizować pracę w grupach, możesz też wykonać to ćwiczenie zbiorowo. Na tablicy lub innej powierzchni do pisania narysuj 4 kolumny, po jednej dla każdego ograniczenia. Czytaj/ poproś o czytanie kolejnych karteczek z przykładami, dopóki nie pozostanie żaden. Każdy uczestnik powinien przymocować otrzymany przykład (y) do właściwej kolumny/ograniczenia i wyjaśnić, dlaczego.

 

 

 

PDF