Baza > Komunikacja i współpraca > 2.2 Udostępnianie treści za pośrednictwem technologii cyfrowych
Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych za pośrednictwem technologii cyfrowych, działanie w charakterze pośrednika; wiedza o zasadach cytowania i poszanowania praw autorskich.