Baza > Komunikacja i współpraca > 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi. Ochrona własnej reputacji i radzenie sobie z danymi, które wytwarza się za pomocą cyfrowych narzędzi, środowisk i usług.