Baza > Komunikacja i współpraca > 2.1 Interakcja za pośrednictwem technologii cyfrowych
Interakcja za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumienie właściwych środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście.