Zdanie można zrozumieć na milion sposobów. W Internecie zjawisko to jest wzmacniane, ponieważ nie możemy zobaczyć osoby: możemy tylko zinterpretować jej intencje. Ta gra ma na celu wyjaśnienie, jak złożona jest komunikacja online i jakie mogą być konsekwencje błędnej interpretacji wiadomości / komentarza.

 

Potencjalni odbiorcy
Licealiści, Osoby poszukujące pracy, Osoby, które przedwcześnie zakończyły edukację, Wszystkie grupy
Grupa wiekowa
Dorośli, Nastolatkowie, Osoby starsze
Poziom zaawansowania i
Poziom 2
Format
Scenariusz
Prawa autorskie i
Creative Commons (BY-SA)
Język
angielski, francuski, polski , angielski, Français

Cel główny

Podnoszenie świadomości

Czas potrzebny osobom prowadzącym na przygotowanie się do zajęć

mniej niż 1 godzina

Obszar kompetencji

2 - Komunikacja i współpraca

Czas potrzebny na zapoznanie się z materiałem

0-1 godz.

Autor

Nothing 2hide

Materiał dodatkowy

karty

Materiały oryginalnie utworzone przez

francuski
Przebieg warsztatu

Wstęp

Internet jest miejscem wymiany i jak wszystkie miejsca wymiany, ważny jest kontekst. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do „prawdziwego” życia – gdzie osoba, z którą rozmawiamy, zwykle stoi przed nami, komentarze online są często czytane bez kontekstu i często pisane przez osoby, których nie znamy. Może to często prowadzić do interpretacji dalekich od sensu zamierzonego przez autora. Podczas tego warsztatu będziemy traktować priorytetowo następujące kwestie:

  • Komentarze wyrwane z kontekstu mogą zostać błędnie zinterpretowane
  • Jak możemy uniknąć niejasności podczas komentowania na platformach mediów społecznościowych?

Wskazówka dla prowadzącego: Ten warsztat oże być użyty jako wprowadzenie do warsztatu o wolności słowa

 

Gra w komentarze

Krok 1 Po wcześniejszym wydrukowaniu i wycięciu powyższych kart, rozdaj je uczestnikom z prośbą o posortowanie kart na trzy kategorie:

Komentarze o wydźwięku pozytywnym
Komentarze o wydźwięku negatywnym
Komentarze niejednoznaczne, zależnie od kontekstu

Krok 2 Po uporządkowaniu komentarzy uczestnicy dyskutują:

  • które trzy komentarze mają największą liczbę różnych interpretacji
  • które trzy komentarze są najbardziej konfliktogenne,  jeśli zostaną źle zinterpretowane

Krok 3 Na koniec poproś uczestników, aby zastanowili się nad różnymi możliwymi interpretacjami każdego komentarza. W tym celu zapoznaj się z poniższymi kartami – ale ich nie rozdawaj

Niejednoznaczność komunikacji online

Wydarzenia do skomentowania:

Dowiadujesz się, że twój przyjaciel został wybrany na członka szkolnej drużyny piłkarskiej
Szkoła została zalana z powodu powodzi
Nowy nauczyciel zaczął uczyć w szkole
Właśnie potknąłeś się na podwórku na oczach wszystkich uczniów

W każdej z powyższych sytuacji poproś:

  1. jednego z uczestników o komentarz przy użyciu wcześniej omawianych kart
  2. kolejnego uczestnika o refleksję jak ten komentarz może zostać zinterpretowany
  3. pierwszego uczestnika o zmodyfikowanie odpowiedzi, tak aby uniknąć wszelkich niejasności

Wskazówka dla prowadzącego: możesz skorzystać z sugerowanych pytań lub wymyślić własne, lepiej pasujące do sytuacji czy grupy.

 

Dyskusja

Poproś grupę, aby omówiła następujące pytania:

Czy napisany kiedyś przez Ciebie komentarz został błędnie zinterpretowany (nawet długo po jego napisaniu)? Czy zdenerwowało Cię to, sprawiło przykrość,  lub doprowadziło do konfliktu?
Czy zranił Cię komentarz, który został do Ciebie wysłany lub został opublikowany na jednym z Twoich kont w mediach społecznościowych? Czy twoja interpretacja komentarza cię zdenerwowała?
Czy kontekst wiadomości tekstowej jest ważny?
Jeśli nie powiedzielibyśmy czegoś na głos, czy powinniśmy wysłać to w wiadomości pisemnej?
Co możemy zrobić, aby uniknąć niejasności w naszej komunikacji online? Na przykład: bądź tak precyzyjny, jak to tylko możliwe, kontekstualizuj wszystko, poproś kogoś innego o przeczytanie komentarza itp.

PDF