Baza > Komunikacja i współpraca > 2.4 Współpraca za pośrednictwem technologii cyfrowych
Wykorzystywanie narzędzi i technologii cyfrowych do współpracy oraz wspólnego organizowania i tworzenia danych, zasobów i wiedzy.