Baza > Rozwiązywanie problemów > 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania z informacji w środowisku cyfrowym oraz ich rozwiązywanie (od drobnych do bardziej złożonych problemów)