Baza > Rozwiązywanie problemów > 5.2 Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologiczne
Ocena potrzeb oraz identyfikacja, ocena, wybór i wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz możliwych odpowiedzi technologicznych oraz ich zastosowanie. Dostosowywanie i personaliowanie środowiska cyfrowego do indywidualnych potrzeb (np. związanych z dostępnością treści)