Baza > Rozwiązywanie problemów > 5.4 Identyfikowanie braków we własnych kompetencjach cyfrowych
Rozumienie, które kompetencje cyfrowe należy ulepszyć lub rozwinąć. Wspieranie innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych; i poszukiwanie możliwości samorozwoju. Bycie na bieżąco z postępem cyfrowym.