Baza > Bezpieczeństwo > 4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
Umiejętność unikania zagrożeń zdrowia i fizycznego oraz psychicznego dobrostanu podczas korzystania z technologii cyfrowych. Umiejętność ochrony siebie i innych przed możliwymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. cyberprzemocą) oraz znajomość technologii cyfrowych wspierających integrację społeczną i prospołeczne zachowania.