Baza > Tworzenie treści cyfrowych > 3.4 Programowanie
Planowanie i opracowwywanie sekwencji zrozumiałych instrukcji dla systemu komputerowego, rozwiązywanie danego problemu lub wykonywanie określonego zadania.