Baza > Tworzenie treści cyfrowych > 3.2 Integracja i ponowne opracowywanie treści cyfrowych
Modyfikowanie, udoskonalanie, ulepszanie i integrowanie informacji i treści z istniejącym zasobem wiedzy. Tworzenie nowych, oryginalnych i adekwatnych treści i źródeł wiedzy.