Baza > Korzystanie z urządzeń > 0.3 Obsługa smartfona
Uruchamianie smartfonu, obsługiwanie jego przycisków/ikon i obsługiwanie podstawowego interfejsu użytkownika.