Baza > Korzystanie z urządzeń > 0.2 Obsługa tabletu
Uruchamianie tabletu, używanie przycisków/ikon tabletu i głównego interfejsu użytkownika.