Baza > Korzystanie z urządzeń > 0.1 Obsługa komputera
Uruchamianie komputera, używanie przycisków komputera i podstawowego interfejsu użytkownika.