Baza > Korzystanie z urządzeń > 0.4 Obsługa urządzeń peryferyjnych
Uruchamianie urządzeń peryferyjnych (drukarki, kamery internetowej, skanera, rzutnika, zewnętrznych napędów, kart itp.), obsługiwanie przycisków urządzeń peryferyjnych i podstawowego interfejsu użytkownika.