Baza > Korzystanie z danych > 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
Wyrażanie potrzeb informacyjnych, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym, uzyskiwanie do nich dostępu i nawigowanie między nimi. Tworzenie i aktualizowanie osobistych strategii wyszukiwania.