Baza > Korzystanie z danych > 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
Analizowanie, porównywanie, interpretowanie i krytyczna ocena wiarygodności i rzetelności (źródeł) danych, informacji i treści cyfrowych.