Baza > Korzystanie z danych > 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi
Organizowanie, przechowywanie i odzyskiwanie danych, informacji i treści w środowisku cyfrowym; organizowanie i przetwarzanie danych w zorganizowany sposób.